Onderhoudsverdrag van 2007 in werking sinds 1 augustus 2014

Het verdrag van Den Haag van 23 november 2007 vergemakkelijkt de grensoverschrijdende inning van levensonderhoud tussen sommige landen. Vanaf 1 augustus 2014 geldt het tussen EU-lidstaten (behalve Denemarken) en andere verdragsstaten. Voor relaties tussen EU-lidstaten onderling heeft de Onderhoudsverordening (Verordening 4/2009) voorrang.

Het Onderhoudsverdrag van Den Haag geldt voor onderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar. Het kan uitgebreid worden naar andere familieleden als beide betrokken verdragsstaten daartoe een verklaring aannemen.

Waar in werking?

Op 1 augustus 2014 trad het Onderhoudsverdrag van Den Haag van 23 november 2007 in werking in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

Naast de EU-lidstaten is het verdrag ook in werking in Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noorwegen en Oekraïne. De verwachting is dat meer staten het voorbeeld van de Europese Unie zullen volgen en het verdrag bekrachtigen.

Erkenning en tenuitvoerlegging

De doelstelling van het verdrag is om de grensoverschrijdende inning van levensonderhoud makkelijker te maken:

 • Via administratieve samenwerking wordt de inning van de relatief kleine bedragen in onderhoudsvorderingen mogelijk.
 • Daarnaast verplicht het staten om kosteloze rechtsbijstand te verlenen aan onderhoudsgerechtigden. Deze verplichting geldt niet als het verzoek verder gaat dan de loutere erkenning of tenuitvoerlegging van een buitenlandse uitspraak, en het kennelijk ongegrond is (artikel 15).

Voor wie?

 • Het verdrag is van toepassing op onderhoud voor kinderen jonger dan 21 jaar.
 • Verdragsstaten kunnen het toepassingsgebied bij wijze van verklaring uitbreiden naar andere familieleden. De EU (behalve Denemarken) deed dat voor echtgenoten en ex-echtgenoten. Een dergelijke verklaring doet alleen verplichtingen ontstaan tussen twee verdragsluitende staten (bijvoorbeeld een EU-lidstaat en een andere verdragsstaat) als hun verklaringen betrekking hebben op dezelfde onderhoudsverplichtingen en dezelfde delen van het verdrag.

Verhouding tot eerdere verdragen

Over onderhoud bestaan al verschillende verdragen, en een EU Verordening:

 • In België zijn het Verdrag van Den Haag van 1958 (BS 28 oktober 1961) en het Verdrag van New York van 1956 (BS 30 juli 1966) van toepassing.
  • Het Verdrag van 2007 vervangt deze oudere verdragen waar hun toepassingsgebied gelijklopen.
  • De oudere verdragen blijven echter gelden tussen België en staten die (nog) niet door het Verdrag van 2007 gebonden zijn. Zo blijft het Verdrag van Den Haag van 1958 bijvoorbeeld gelden voor relaties tussen België enerzijds en China (enkel Macao), Suriname en Turkije anderzijds.
  • Het Verdrag van Lugano van 2007 (Publicatieblad L 147 van 10 juni 2009) bevat ook bepalingen over onderhoudsgeld. Dit verdrag geldt voor relaties tussen België enerzijds en IJsland, Noorwegen en Zwitserland anderzijds.
 • Voor relaties tussen de EU-lidstaten (met de uitzondering van Denemarken) heeft de Onderhoudsverordening (Verordening 4/2009) voorrang.