Onderzoek naar inzet en effecten van sociaal tolken en vertalen

Hoe en waarom schakelen dienst- en hulpverleningen sociaal tolken en vertalers in? Heeft de inzet van sociaal tolken en vertalen effect op de toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening, en op de integratie van anderstaligen?

De Vakgroep Taalkunde en het Steunpunt Diversiteit & Leren van de Universiteit Gent publiceren nieuwe onderzoeksresultaten over de inzet en de effecten van het sociaal tolken en vertalen.

Ze ondervroegen organisaties in de sectoren onderwijs, gezondheid, tewerkstelling en openbare dienstverlening in Vlaams-Brabant, stad Gent en West-Vlaanderen. Ze ondervroegen daarnaast ook anderstaligen. Het eindrapport sluit af met aanbevelingen voor het beleid.