Overzichtsdocument 'traject verzoeker om internationale bescherming'

Geactualiseerd op 24 februari 2023
 

Welk traject op vlak van verblijfsprocedure en rechten leggen verzoekers om internationale bescherming af in ons land, tot en met hun erkenning als vluchteling of toekenning van subsidiaire bescherming?

In het overzichtsdocument geeft Agentschap Integratie en Inburgering een antwoord op de volgende vragen:

 • Wat betekent asiel = internationale bescherming ≠ tijdelijke bescherming Oekraïne
 • Hoe verloopt een verzoek om internationale bescherming?
 • Welke opvang of sociale steun krijgen zij? Wie helpt om huisvesting te vinden na erkenning?
 • Kunnen zij een beroep doen op ondersteuning voor huisvesting in een huurwoning?
 • Hoe kunnen zij Nederlands leren en inburgeren?
 • Mogen zij werken?
 • Hoe kunnen zij hun buitenlands diploma laten erkennen?
 • Kunnen de kinderen naar school en zijn zij leerplichtig?
 • Kunnen de gezinsleden overkomen?
 • Wie betaalt de medische kosten?
 • Mogen zij reizen?
 • Waar kan je terecht met vragen over de rechtspositie van vreemdelingen?