RIZIV brengt omzendbrief ‘ingeschrevenen in het rijksregister’ in overeenstemming met bijlage 15

Het RIZIV richtte op 8 december 2023 een nieuwe omzendbrief nr. 2023/339 aan de mutualiteiten over de verzekerbaarheid van ‘ingeschrevenen in het rijksregister’. Hiermee brengt het RIZIV de omzendbrief in overeenstemming met de huidige vorm van de bijlage 15. Het Koninklijk Besluit van 24 januari 2023 wijzigde immers de vakjes in deze bijlage in functie van het 'zoekjaar' voor studenten of onderzoekers die een studie of onderzoek voltooien en werk willen zoeken of een onderneming willen oprichten.

Het RIZIV stelt dat je bij een aanvraag van een zoekjaar met een bijlage 15 (vakje 5 of 6) kan aansluiten bij de publieke ziekteverzekering als gerechtigde ‘ingeschrevene in het rijksregister’ op voorwaarde dat er een positieve beslissing volgt van de Dienst Vreemdelingenzaken. Een bijlage 15, vakje 5 en 6, gelden als bewijs van inschrijving in het rijksregister maar ze gelden pas als machtiging tot verblijf van meer dan 3 maanden in het Rijk, in de zin van artikel 32, eerste lid, 15°, van de ZIV-wet gecoördineerd op 14 juli 1994 en artikel 128quinquies, § 1 van het ZIV-koninklijk besluit van 3 juli 1996, bij een positieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die beslissing werkt retroactief vanaf de datum op de bijlage 15.