Soedanees in Frankrijk erkend als vluchteling omwille van identificatiemissie door Soedanese autoriteiten in België

In een beslissing van 26 juli 2019 erkent de Franse Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) een Soedanese verzoeker om internationale bescherming als vluchteling omdat tijdens een identificatiemissie georganiseerd door de Belgische autoriteiten gegevens over hem bekend waren geraakt bij de Soedanese autoriteiten.

Feiten

Op 2 juni 2017 weigerden de Franse autoriteiten een positief gevolg te geven aan het verzoek om internationale bescherming van een Soedanees.

De Soedanees ging daarna naar België. Op 6 september 2017 werd hij opgepakt bij een politiecontrole en in een gesloten centrum geplaatst. Daar vroeg de sociaal assistent hem een formulier in te vullen met gegevens over zijn familieleden in Soedan. Op 20 september 2017 bevroegen Soedanese overheidsambtenaren hem over zijn familie, zijn activiteiten en de problemen die hij had in Soedan. Zij bleken in het bezit te zijn van het formulier. Hij werd niet op voorhand ingelicht dat dit zou worden doorgegeven. De Belgische autoriteiten bevroegen hem ook niet op voorhand over de mogelijke risico’s die hij zou lopen bij terugkeer en door het geplande gesprek met de Soedanese autoriteiten. Hij had nochtans de dag voor het onderhoud aangegeven ongerust te zijn over de identificatiemissie.

Op 21 september 2017 leverden de Soedanese autoriteiten een laissez-passer af na identificatie. De Belgische autoriteiten planden zijn terugkeer naar Karthoum, maar op het laatste ogenblik werd beslist dat hij op basis van de Dublin III-verordening overgedragen moest worden aan Frankrijk. Uit het dossier blijkt dat de Belgische autoriteiten hem pas op 27 september informeerden over de mogelijkheid om internationale bescherming aan te vragen in België, dus na het gesprek met de Soedanese autoriteiten.Op 12 oktober vroegen zij hem naar de risico’s die hij zou lopen in geval van terugkeer. Hij durfde op dat moment geen uitgebreide verklaringen meer te doen, uit angst dat deze gegevens ook zouden worden doorgegeven aan de Soedanese autoriteiten.

De verzoeker legt deze feiten voor als nieuwe elementen bij een volgend verzoek in Frankrijk. Op 18 mei 2018 wordt dit verzoek niet-ontvankelijk verklaard. Hij gaat hiertegen in beroep bij de CNDA.

Beslissing van CNDA

Volgens de Franse rechter ondersteunen verschillende rapporten, waaronder dat van het Belgische CGVS en Amnesty International het verhaal van de verzoeker. Het CGVS-rapport gaf onder meer aan dat deze gang van zaken verschillende fundamentele rechten miskent. Het feit dat hij geen verzoek om internationale bescherming deed, ontslaat de instanties er niet van te onderzoeken of hij een risico loopt op foltering, of een onmenselijke en vernederende behandeling in geval van terugkeer. Zeker gezien de landeninformatie over Soedan erop wijst dat er nog steeds mensenrechtenschendingen plaats vinden. Verschillende rapporten geven bovendien aan dat enkele teruggestuurde migranten opgesloten en mishandeld werden.

Deze feiten dateren van na de negatieve beslissing die in de eerste asielprocedure in Frankrijk werd genomen. Het feit dat de Soedanese autoriteiten hem geïdentificeerd hebben, informatie over hem en zijn familie hebben verkregen, en dat zij nu wellicht op de hoogte zijn van het verzoek om internationale bescherming in Frankrijk, zijn nieuwe elementen. Deze vergroten de kans om internationale bescherming te verkrijgen aanzienlijk in het licht van de landeninformatie over Soedan.

De Soedanese autoriteiten zijn op de hoogte van zijn identiteit, de gegevens van zijn familieleden, maar ook dat hij als handelaar contacten had met mensen uit Darfour. Er zijn dan ook ernstige redenen om aan te nemen dat hij in geval van terugkeer naar Soedan in detentie zal geplaatst worden en mishandeld door de Soedanese veiligheidsdiensten. Verder blijkt uit recente landeninformatie dat de veiligheidssituatie in Khartoum verontrustend is. De CNDA erkent hem als vluchteling omwille van politieke overtuiging en de linken met Darfour die de Soedanese autoriteiten hem toeschrijven.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen