Strengere voorwaarden buitenlandse arbeidsprestaties voor werkloosheidsuitkering

Het recht op een werkloosheidsuitkering in België gaat in vanaf een aantal gepresteerde arbeidsdagen gedurende een bepaalde periode, naargelang de leeftijd. Sinds 1 oktober 2016 zijn de voorwaarden om buitenlandse arbeidsprestaties mee te tellen verstrengd:

 • Je moet na je buitenlandse arbeid eerst nog drie maanden in België gewerkt hebben in loondienst in plaats van één dag
 • Alleen arbeidsprestaties in Europese of bepaalde naburige landen tellen nog mee

Algemene voorwaarden voor werkloosheidsuitkering

Om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering moet elke vreemdeling (niet-Belg) in het bijzonder voldoen aan:

 • de verblijfswetgeving en
 • de wetgeving over de tewerkstelling van vreemdelingen

Daarnaast gelden ook de algemene voorwaarden die gelden voor deze uitkering, waaronder arbeid verricht hebben in België. Je moet in principe in België gewerkt hebben. Maar soms tellen ook buitenlandse arbeidsdagen mee.

Drie maanden werken in België

Sinds 1 oktober 2016 is de algemene regel dat je buitenlandse arbeid gevolgd moet worden door een tewerkstelling in België van minimum drie maanden:

 • via één of meerdere periodes van tewerkstelling, ongeacht of deze periodes elkaar aansluitend opvolgen
 • bij één of meerdere werkgevers

Uitzondering:

 • Na de buitenlandse tewerkstelling in Bosnië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro is een Belgische tewerkstelling van zes maanden (i.p.v. 3) vereist binnen een periode van 12 maanden.
 • Na de buitenlandse tewerkstelling is geen Belgische tewerkstelling meer nodig in de volgende situaties:
  • De buitenlandse arbeid is niet nodig om de rechten te (her)openen. Bijvoorbeeld: Je hebt niet langer dan (ongeveer) 15 jaar in het buitenland gewerkt, maar daarvoor heb je lang genoeg in België gewerkt om recht te hebben op uitkeringen.
  • Je werkte als gedetacheerde werknemer. Deze arbeidsdagen zijn gelijk aan Belgische arbeidsdagen.
  • Je werkte in een ander EER-land of Zwitserland, met behoud van je gewone verblijfplaats in België (grensarbeider of tijdelijk verblijf in het ander land)

Arbeidsprestaties in Europese of bepaalde naburige landen

Sinds 1 oktober 2016 komen er nog slechts een beperkt aantal landen in aanmerking voor het meetellen van buitenlandse arbeidsprestaties, afhankelijk ook van jouw nationaliteit.

Buitenlandse arbeidsdagen tellen mee, als zij, in België en/of in het land waar ze werden vervuld, zouden worden beschouwd als arbeidsdagen in loondienst die het recht op werkloosheidsuitkeringen openen, in de volgende situaties:

 • Je hebt buitenlandse arbeidsprestaties verricht in de EU:
  • Je bent Belg, EER-onderdaan, Zwitser, derdelander of erkend vluchteling /staatloze
  • Na de buitenlandse tewerkstelling heb je minstens drie maanden in loondienst in België gewerkt.
 • Je hebt buitenlandse arbeidsprestaties verricht in Bosnië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië of Montenegro:
  • Je bent Belg, EER-onderdaan, Zwitser, derdelander of erkend vluchteling/staatloze
  • Na de buitenlandse tewerkstelling heb je minstens zes maanden in loondienst in België gewerkt binnen een periode van 12 maanden.
 • Je hebt buitenlandse arbeidsprestaties verricht in Ijsland, Lichtenstein of Noorwegen:
  • Je bent Belg, EER-onderdaan of erkend vluchteling/staatloze
  • Na de buitenlandse tewerkstelling moet je minstens drie maanden in loondienst in België gewerkt hebben.
 • Je bent Belg, Unieburger, Zwitser of erkend vluchteling/staatloze:
  • Je hebt buitenlandse arbeidsprestaties verricht in Zwitserland Je bent Belg, Unieburger, Zwitser of erkend vluchteling/staatloze
  • Na de buitenlandse tewerkstelling moet je minstens drie maanden in loondienst in België gewerkt hebben.
 • Je hebt buitenlandse arbeidsprestaties verricht in Turkije:
  • Je bent Belg, Unieburger, Turk of erkend vluchteling/staatloze
  • Na de buitenlandse tewerkstelling moet je minstens drie maanden in loondienst in België gewerkt hebben.

Buitenlandse arbeidsdagen tellen ook mee, als zij zouden worden beschouwd als arbeidsdagen in loondienst die het recht op werkloosheidsuitkeringen openen volgens het recht van het land waar ze werden vervuld. Deze dagen worden steeds in rekening gebracht, in volgende situaties:

 • Je hebt buitenlandse arbeidsprestaties verricht in Algerije:
  • Je bent Belg, Unieburger of Algerijn
  • Na de buitenlandse tewerkstelling moet je minstens drie maanden in loondienst in België gewerkt hebben.
 • Je hebt buitenlandse arbeidsprestaties verricht in Kosovo:
  • Je bent Belg, Unieburger of Kosovaar
  • Na de buitenlandse tewerkstelling moet je minstens drie maanden in loondienst in België gewerkt hebben.
 • Je hebt buitenlandse arbeidsprestaties verricht in San Marino:
  • Je bent Belg, Unieburger of onderdaan van San Marino
  • Na de buitenlandse tewerkstelling moet je minstens drie maanden in loondienst in België gewerkt hebben.