Tarief en aanvraag attest voor kinderopvang gewijzigd

Het systeem inkomenstarief voor kinderopvang is gewijzigd sinds 1 mei 2015. Dat volgt uit het Besluit van de Vlaamse regering van 24 april 2015.

Het minimumtarief wordt verhoogd, met correcties voor specifieke groepen. Voor inburgeraars, en voor mensen die recht hebben op materiële opvang of medische begeleiding via Fedasil of een opvangpartner, is er voortaan een individueel verminderd tarief.

Er is ook een nieuwe, getrapte werkwijze die ervoor moet zorgen dat alle ouders tijdig een attest inkomenstarief ontvangen. Deze wijzigingen gaan in voor nieuwe attesten en bij herberekening van bestaande attesten. Vanaf 1 januari 2016 gelden ze voor alle attesten.

Minimumtarief en verminderde tarieven

Het minimumtarief wordt verhoogd naar 5 euro (het maximumtarief blijft hetzelfde). De korting voor kinderen ten laste wordt voortaan beperkt tot en met het jaar waarin een kind ten laste 12 jaar is geworden.

Daarnaast zijn er meer mogelijkheden voor individueel verminderde tarieven:

  • Zo betalen ouders die een inburgeringstraject volgen en een gezamenlijk belastbaar inkomen van minder dan 15.820,56 euro hebben, voortaan 3 euro.
  • Wie een attest voorlegt van Fedasil of één van de opvangpartners (bijvoorbeeld het Rode Kruis) waaruit het recht op materiële hulp of medische begeleiding blijkt, betaalt 1,56 euro.
  • Als een gezin het toegekende tarief niet kan betalen, dan kan het OCMW een verlaagd tarief toekennen.

Aanvraag attest inkomenstarief

De aanvraag voor een attest inkomenstarief gebeurt nog steeds via een online module op de website van Kind en Gezin, maar kan nu op 4 manieren:

  • In eerste instantie vragen de ouders zelf een attest aan door in te loggen op ‘Mijn Kind en Gezin’ met hun e-ID kaart (of een federaal token indien zij geen elektronische kaart hebben). Dat lukt echter niet iedereen.
  • Vandaar is nu in het subsidiebesluit voorzien dat ouders deze registratie kunnen doen onder begeleiding van de kinderopvang (of ondersteunende organisatie). Hierbij werkt de ouder nog steeds zelf in ‘Mijn Kind en Gezin’.
  • De online aanvraag kan voortaan ook door de organisator zelf gebeuren. Medewerkers van de kinderopvang kregen daarvoor van Kind en Gezin toegang tot een specifieke module binnen ‘Mijn Kind en Gezin’. In de nabije toekomst zullen ook andere organisaties (ocmw’s, gemeenten, onthaalbureaus) indien gewenst zelf attesten kunnen aanvragen.
  • Als geen van bovenstaande methodes resultaten opleveren, kan de opvang aan Kind en Gezin zelf vragen om, in naam van de ouder, een attest aan te maken.

Ouders (of organisatoren) kunnen voortaan in ‘Mijn Kind en Gezin’ aanvinken in welke situatie ze zich bevinden (om in aanmerking te komen voor een individueel verminderd tarief) en krijgen dan meteen een aangepast attest. Vroeger moesten zij eerst bewijsstukken naar Kind en Gezin sturen en wachten op het attest. Voor ouders die niet beschikken over een aanslagbiljet (wat bij vele nieuwkomers het geval is), is er ook een oplossing voorzien. Zij kunnen nu hun maandinkomen invullen op ‘Mijn Kind en Gezin’, waarna het inkomenstarief automatisch berekend wordt en het attest online beschikbaar is. Vroeger moesten deze ouders eerst de bewijzen van hun inkomen doorsturen naar Kind en Gezin, en kregen ze in afwachting van een herberekening automatisch het maximumtarief voor kinderopvang.

Bovendien kan het attest inkomenstarief voortaan 2 maanden voor de aanvang van de opvang gedaan worden (voorheen 1 maand) en in uitzonderlijke gevallen tot 30 kalenderdagen na de start van de opvang. Hierdoor is de kans groter dat het attest tijdig in orde is.