Termijn aflevering attest geen huwelijksbeletsel

Als je als Belg wil huwen in het buitenland, kan het zijn dat de buitenlandse overheid vraagt dat je een attest geen huwelijksbeletselen voorlegt. Je moet dat attest aanvragen bij het Belgische consulaat. Het parket heeft een termijn van drie maanden (die op vraag van het parket verlengbaar is met twee maanden) om zich te verzetten tegen de aflevering van het attest.

Het Hof van Beroep van Luik preciseert in een arrest van 4 november 2014, dat die termijn begint te lopen vanaf het ontvangstbewijs van je aanvraag bij het Belgische consulaat. Als het parket zich niet verzet binnen die termijn, moet het Belgische consulaat het attest geen huwelijksbeletselen afleveren.

Het parket argumenteerde dat de termijn van drie maanden pas begint te lopen op het moment dat het dossier bij haar aankomt en ze daar een ontvangstbevestiging van geeft.

Het Hof van Beroep stelt echter terecht dat de wet duidelijk is en dat de interpretatie van het parket niet kan worden gevolgd. De wet heeft bovendien tot doel om tot een vlotte afhandeling van aanvragen tot attesten geen huwelijksbeletselen te komen. De interpretatie van het parket zou kunnen leiden tot een oneindige behandelingsduur.