Tewerkstelling met bijlage 49 bij hernieuwingsaanvraag gecombineerde vergunning mogelijk na ‘groen licht’ gewest

Als je een hernieuwingsaanvraag van je gecombineerde vergunning voor verblijf en werk hebt ingediend en je A kaart (of H kaart in het geval van een Europese Blauwe kaart) vervalt, dan krijg je in afwachting van een beslissing een bijlage 49 van de gemeente. Tot voor kort kon je met deze bijlage 49 in het kader van een hernieuwing niet werken. Hierdoor ontstond in sommige gevallen een onderbreking van de tewerkstelling.

Sinds 29 januari 2020 geldt er een nieuwe regeling:

  • Voortaan kan met een bijlage 49 in het kader van een hernieuwingsaanvraag gewerkt worden indien het gewest een positieve beslissing heeft genomen over de toelating tot arbeid, ook als DVZ nog geen beslissing heeft genomen over de verlenging van de gecombineerde vergunning.
  • De gemeente dient in dat geval een bijlage 49 met vermelding ‘Arbeidsmarkt – beperkt’ af te leveren.

Dit geldt zowel bij een hernieuwingsaanvraag van de gecombineerde vergunning bij dezelfde werkgever als bij een verandering van werkgever.

Het Vlaamse gewest leverde in sommige gevallen al een ‘ambtshalve arbeidskaart’ af om stopzetting van de tewerkstelling te vermijden. Die regeling was echter geen oplossing in het geval de verblijfskaart verstreek. Deze praktijk dooft door de nieuwe regeling uit.

Niet altijd een oplossing

Hoewel de bevoegde diensten zich sterk maken dat in de praktijk beslissingen tijdig zullen worden genomen, blijft er wettelijk gezien een probleem.

  • De hernieuwingsaanvraag dient ten laatste twee maand voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende gecombineerde vergunning te worden aangevraagd.
  • Maar de beslissingstermijn voor de hernieuwing is 120 dagen vermeerderd met de ontvankelijkheidstermijn, net zoals bij een eerste aanvraag.
  • Zolang het gewest nog geen beslissing heeft genomen over je toelating tot arbeid, kan je met de bijlage 49 niet werken.

Indien het gewest er om welke reden dan ook niet in slaagt om een toelating tot tewerkstelling af te leveren binnen de twee maanden voor het verstrijken van de A kaart, stelt er zich nog steeds een probleem van tewerkstelling in de tussenperiode.

Om te vermijden dat je niet kan werken in afwachting van een hernieuwing, kan je dus best vier en een halve maand voor het verstrijken van je lopende gecombineerde vergunning een hernieuwingsaanvraag indienen.

Meer info

Nieuwsbrief Dienst Economische Migratie nr. 1/2020 van 1 maart 2020.
Het Brussels Hoofdstedelijk gewest bevestigt via mail dat ook zij deze praktijk toepassen.
Dienst Vreemdelingenzaken bracht de gemeentes op de hoogte van de nieuwe praktijk in het kader van de vermelding die op de bijlage 49 moet worden opgenomen.