Toegangscriteria vrijwillig terugkeerprogramma geactualiseerd

Fedasil actualiseerde in juni 2015 haar overzicht van criteria voor steun bij vrijwillige terugkeer. Het overzicht ‘Terugkeer- en re-integratieprogramma 2015’ geeft de huidige criteria voor de verschillende vormen van steun bij vrijwillige terugkeer.

De verschillende vormen van steun zijn:

  • het ticket
  • een terugkeerpremie
  • re-integratiesteun die de terugkeerder moet helpen om de draad weer op te pikken in het herkomstland
  • bijkomende steun op basis van de persoonlijke situatie

De belangrijkste nieuwe criteria in het terugkeer- en re-integratieprogramma 2015 zijn:

  • Afgewezen asielzoekers en uitgeprocedeerde vreemdelingen die ooit een uitwijzingsbevel betekend kregen, kunnen beroep doen op bijstand bij vrijwillige terugkeer. Voorheen moest de aanvraag tot bijstand ingediend worden binnen de 12 maanden na de betekening van het uitwijzingsbevel.
  • Gezinnen met minderjarige kinderen worden voortaan beschouwd als kwetsbaar. Hierdoor komen ze in de regel in aanmerking voor re-integratiesteun, ongeacht hun verblijfsstatuut.

Sinds 15 mei 2012 komen personen die terugkeren naar landen die vrijgesteld zijn van visumplicht voor België, niet langer in aanmerking voor re-integratiesteun of voor een terugkeerpremie. Ze komen nog wel in aanmerking voor een terugkeerticket. Kwetsbare personen uit visumvrije landen krijgen uitzonderlijk wel nog re-integratiesteun.