UNHCR raadt gedwongen terugkeer naar Jemen en naar Zuid-Soedan af

Het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) bracht nieuwe position papers uit, over Jemen en over Zuid-Soedan.

Jemen

Het UNCHR roept in een position paper van 8 april 2015 op om niet gedwongen terug te sturen naar Jemen. Dit vanwege de zeer onzekere situatie op dit moment.

Dit lijkt op dit moment geen probleem te zijn wat België betreft, gezien het CGVS in de laatste 3 maanden in 8 van de 10 genomen beslissingen over Jemen de subsidiaire bescherming heeft toegekend. Er zijn in België heel weinig asielzoekers afkomstig uit Jemen: in 2014 waren er 14 asielaanvragen en in 2015 waren het er tot hiertoe 7.

Zuid-Soedan

In een position paper van 14 april 2015 roept UNHCR op om gedwongen terugkeer naar Zuid-Soedan op te schorten. De humanitaire situatie verslechtert en de veiligheidssituatie is onzeker. Er zijn systematische en wijdverbreide mensenrechtenschendingen. Volgens UNHCR voldoen personen die Zuid-Soedan zijn ontvlucht waarschijnlijk aan de criteria van de vluchtelingenstatus volgens de Conventie van Genève.

Er zijn nu heel weinig asielaanvragen van personen uit Zuid-Soedan in België.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen