Update: Afghanistan documenten en verblijfsaanvragen

We gaven onze eerdere nieuwspagina “Afghanistan evacuatie en verblijfsaanvragen” een grondige update. In dit huidige nieuwsbericht geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Het gaat over de aflevering van Afghaanse documenten en paspoorten, legalisatie van Afghaanse documenten, bijstand voor grensoversteek en voorwaarden voor de grensoversteek van Afghanistan-Pakistan, reizen uit Afghanistan en het beleid van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen over Afghaanse aanvragen om internationale bescherming.

Bijstand grensoversteek tussen Afghanistan en Pakistan valt weg

Sinds de machtsovername door de Taliban in Afghanistan gaf de Belgische ambassade in Islamabad bijstand aan Belgen en Afghanen met een visum of verblijfstitel voor België die in Afghanistan verbleven om de grens Afghanistan-Pakistan over te steken. Deze specifieke vorm van consulaire bijstand is nu niet meer mogelijk. Zowel Belgen als Afghanen hebben een geldig visum nodig van de Pakistaanse autoriteiten om de grens over te kunnen steken. Het moet niet per se gaan om een e-visum. Ook een geldig visum afgeleverd vóór de machtsovername volstaat. Het e-visum kan online worden aangevraagd of via één van de consulaten in Afghanistan. Uit onze info blijkt dat de wachttijd om een e-visum te krijgen erg wisselvallig is. E-visa om medische redenen zouden snel worden afgeleverd terwijl aanvragen met andere reisdoelen meer tijd in beslag nemen.

Afghaanse documenten en paspoorten

Het lijkt momenteel terug mogelijk om documenten van de burgerlijke stand te verkrijgen van de Afghaanse autoriteiten maar er zijn sterke regionale verschillen. In Kabul zou je zo goed als alle mogelijke documenten kunnen krijgen, maar soms tegen een hoge kostprijs. Voor andere regio’s is de situatie onduidelijk voor ons, maar ook daar geldt in het algemeen dat wie kan betalen, sommige documenten kan verkrijgen.

Afghaanse paspoorten zijn ook terug verkrijgbaar. Ook hier lijkt het soms erg moeilijk om ze te verkrijgen en de snelheid waarmee ze kunnen afgeleverd worden hangt af van de regio waarin men woont.

Legalisaties

Het Afghaans ministerie van Buitenlandse Zaken legaliseert terug documenten maar de Belgische ambassade in Islamabad legaliseert geen documenten afgeleverd na de machtsovername. Documenten van voor 15 augustus 2021 kunnen wel worden gelegaliseerd. Ook documenten die meer dan 6 maanden geleden werden gewaarmerkt of afgeleverd lijken in de praktijk uitzonderlijk toch te kunnen gelegaliseerd worden. De Belgische ambassade in Pakistan beoordeelt dit. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken (FOD BuZa) kan alle documenten die de Afghaanse ambassade in België aflevert legaliseren.

Geen echte flexibiliteit DVZ Afghaanse documenten

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie kondigde eerder aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zich flexibel zou opstellen bij de beoordeling van Afghaanse documenten in het kader van verblijfsaanvragen. Uit een aantal praktijkvoorbeelden blijkt dat deze belofte echter niet omgezet is in werkelijk beleid. DVZ vraag in een aantal cases naar bijkomende documenten die niet of zeer moeilijk kunnen verkregen worden in Afghanistan. Hierdoor blijven de dossiers voor onbepaalde tijd geblokkeerd, en blijven de aanvragers in onzekerheid wachten.

Reizen uit Afghanistan

Er zijn terug commerciële vluchten uit Afghanistan. De Afghaanse vliegmaatschappij KamAir biedt sinds januari 2022 vluchten aan van Kabul naar Dubai en naar Islamabad. Van daaruit is het mogelijk om door te reizen naar België.

Beleid CGVS in Afghaanse dossiers

Sinds begin maart 2022 is de tijdelijke, gedeeltelijke opschorting van de beslissingen voor verzoekers uit Afghanistan opgeheven. Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) neemt terug beslissingen over deze aanvragen om internationale bescherming.