Verhoging referentiebedragen voor kort verblijf van derdelanders

Een niet-EU vreemdeling die minder dan 90 dagen in België wil verblijven, moet aantonen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Hij moet dat aantonen wanneer hij een visum aanvraagt, en ook wanneer hij aan de grens komt (met visum of vrijgesteld van visum).

De referentiebedragen worden door elke Schengen-lidstaat zelf vastgesteld en moeten aan de Europese Commissie worden meegedeeld. De Commissie publiceert de meegedeelde informatie vervolgens in het Publicatieblad, serie C van de Europese Unie.

Voor België zijn de referentiebedragen sinds 1 januari 2015:

  • voor een vreemdeling die bij een particulier verblijft: 45 euro netto per dag
  • voor een vreemdeling die op hotel verblijft: 95 euro netto per dag

Vóór 1 januari 2015 was dat respectievelijk 38 en 50 euro netto per dag.