Vervangende geboorteakte nationaliteitsprocedure ook nuttig in procedures erkenning of huwelijk

Artikel 77 van de wet van 13 september 2023 houdende diverse bepalingen inzake modernisering van de burgerlijke stand (Reparatiewet) voegt een nieuwe §5 toe aan artikel 5 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN). Het voorziet dat je een akte van bekendheid of een beëdigde verklaring afgeleverd tijdens een nationaliteitsprocedure kan hergebruiken in andere procedures. Dit is in werking op 1 januari 2024.

Artikel 5 WBN bepaalt dat je je geboorteakte nodig bij een nationaliteitsverklaring kan vervangen door een ander document als het onmogelijk of heel moeilijk is om je geboorteakte te verkrijgen. Het artikel voorziet een cascadesysteem:

  • Voor mensen afkomstig van de landen opgesomd in het KB van 17 januari 2013 (Afghanistan, Somalië, de enclave Cabinda in Angola, Zuid-Soedan) is het mogelijk om de geboorteakte te vervangen door een geboorteattest. Dat geboorteattest wordt afgeleverd door de diplomatieke of consulaire overheden van het land van geboorte.
  • Voor mensen afkomstig van andere landen dan die opgesomd in het KB van 17 januari 2013 is de vervanging voorzien door een akte van bekendheid die je aan de vrederechter vraagt en daarna moet laten homologeren door de familierechtbank. In een akte van bekendheid bevestigen twee getuigen o.a. je naam, de plaats en het tijdstip van je geboorte.
  • Als je geen akte van bekendheid kan bekomen, omdat je bijvoorbeeld geen twee betrouwbare getuigen vindt, kan je aan de familierechtbank toestemming vragen om een beëdigde verklaring op te stellen.

De nieuwe §5 van artikel 5 WBN bepaalt dat die vervanging van de geboorteakte verkregen in een nationaliteitsprocedure, ook gebruikt kan worden in andere procedures, bijvoorbeeld een erkennings- of huwelijksprocedure. Je moet dan wel aantonen dat je nog steeds in de onmogelijkheid verkeert om je geboorteakte voor te leggen en dat de gegevens nog steeds juist zijn. Dat staat in art. 5, §5, 1e lid WBN.