Vier nieuwe beroepen op Vlaamse knelpuntberoepenlijst voor middengeschoolden

Sinds 1 april 2021 geldt een nieuwe knelpuntberoepenlijst voor middengeschoolde beroepen in Vlaanderen. Voor deze beroepen is er een vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning of arbeidskaart in het Vlaams gewest. De nieuwe lijst is te vinden in het Ministerieel Besluit van 31 maart 2021 houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat.

Er vallen geen beroepen weg op de nieuwe lijst. Wel komen er vier nieuwe knelpuntberoepen bij:

  • rigger/monteerder
  • monteur elektrische en elektronische producten
  • insteller-bediener CNC werktuigmachines
  • bakker en/of patissier

Hoewel er geen knelpuntberoepen van de lijst geschrapt worden, staan er in totaal slechts 22 beroepen op de nieuwe knelpuntberoepenlijst, tegenover 20 beroepen op de vorige lijst. Dat komt omdat sommige beroepen uit de oude knelpuntberoepenlijst nu gegroepeerd worden. Wie reeds een gecombineerde vergunning als middengeschoolde op basis van de oude lijst bezit, zal deze dus zonder probleem kunnen hernieuwen.

De knelpuntberoepenlijst wordt om de twee jaar herzien. De nieuwe knelpuntberoepenlijst is geldig van 1 april 2021 tot 31 maart 2023. De vorige knelpuntberoepenlijst was geldig tot 28 februari 2020, maar werd in de praktijk verder toegepast in afwachting van de nieuwe lijst.