Visumvrijstelling kort verblijf voor Moldaviërs

Vanaf 28 april 2014 zijn onderdanen van Moldavië vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone. Deze vrijstelling geldt wel alleen voor personen met een biometrisch paspoort.

De vrijstelling van visumplicht betekent echter geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst. Bij een controle aan de (Schengen)grens moet de betrokkene kunnen aantonen dat hij aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voldoet. Dit betekent dat de betrokkene bij controle het bewijs moet kunnen leveren van:

  • het doel van zijn voorgenomen verblijf,
  • zijn verblijfsomstandigheden en
  • voldoende bestaansmiddelen voor de duur van het voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar zijn herkomstland, of in staat zijn deze middelen rechtmatig te verwerven

Bovendien moet betrokkene kunnen aantonen dat zijn voorgenomen verblijf niet langer dan 90 dagen binnen een termijn van 180 dagen zal duren.