Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Micronesia en de Salomonseilanden

Vanaf respectievelijk 20 september 2016 en 8 oktober 2016 zijn onderdanen van de Federale Staten van Micronesia en van de Salomonseilanden vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone.

Wederzijdse visumvrijstelling

Reizigers uit Micronesia en de Salomonseilanden kunnen nu maximaal 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen visumvrij reizen en verblijven in de Schengenzone. Omgekeerd kunnen Unieburgers maximaal 90 dagen per tijdvak van 180 dagen naar deze landen reizen en er verblijven zonder visum.

Geen visumvrijstelling bij bezoldigde bezigheden

De visumvrijstelling geldt niet voor personen die reizen om een bezoldigde bezigheid tijdens hun kort verblijf te verrichten. Voor hen beslissen de staten elk afzonderlijk over de visumplicht.

Dat is geregeld in een overeenkomst tussen de EU en respectievelijk de Federale Staten van Micronesia en de Salomonseilanden.

Geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst

Vrijstelling van visumplicht betekent geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst.

Bij controle aan de (Schengen)grens moet de betrokkene aantonen dat hij aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voldoet. Hij moet het bewijs leveren van:

  • zijn reisdoel
  • zijn verblijfsomstandigheden
  • voldoende bestaansmiddelen voor de duur van het voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar zijn herkomstland, of in staat zijn deze middelen rechtmatig te verwerven

Bovendien moet de betrokkene kunnen aantonen dat zijn voorgenomen verblijf niet langer dan 90 dagen binnen een termijn van 180 dagen zal duren.