Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Oekraïne met biometrisch paspoort

Vanaf 11 juni 2017 zijn onderdanen van Oekraïne vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone. De vrijstelling van visumplicht geldt enkel voor houders van een biometrisch paspoort.

Reizigers uit Oekraïne kunnen vanaf dan maximaal 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen visumvrij reizen en verblijven in de Schengenzone.

Verordening (EU) 2017/850 past de Bijlage II bij Verordening 539/2001/EG van 15 maart 2001 die de visumvrijgestelde landen bevat, in die zin aan.

Ook visumvrijstelling bij bezoldigde bezigheden

De visumvrijstelling geldt ook voor personen die reizen om een bezoldigde bezigheid tijdens hun kort verblijf te verrichten.

Geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst

Vrijstelling van visumplicht betekent geen onvoorwaardelijk recht op binnenkomst.

Bij controle aan de (Schengen)grens moet de betrokkene aantonen dat hij aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voldoet. Hij moet het bewijs kunnen leveren van:

  • het doel van zijn voorgenomen verblijf,
  • zijn verblijfsomstandigheden en
  • voldoende bestaansmiddelen voor de duur van het voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar het herkomstland, of in staat zijn deze middelen rechtmatig te verwerven.

Bovendien moet de betrokkene kunnen aantonen dat zijn voorgenomen verblijf niet langer dan 90 dagen binnen een termijn van 180 dagen zal duren.