Visumvrijstelling kort verblijf voor onderdanen van Saint Lucia

Sinds 1 november 2023 zijn onderdanen van Saint Lucia vrijgesteld van visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone. Op die dag is de overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf in werking getreden.