Wijzigingen in asielbijlagen sinds 1 september 2013

Op 22 augustus 2013 zijn in het Belgisch Staatsblad een groot aantal wetswijzigingen met betrekking tot de asielprocedure en het asielrecht gepubliceerd.

Hierbij zijn ook wijzigingen doorgevoerd in de verschillende bijlagen die relevant zijn voor de asielprocedure.

Hieronder volgt een overzicht.

Verschillende bijlagen die relevant zijn voor de asielprocedure zijn veranderd. Deze wijzigingen staan in een aanpassing van het Verblijfsbesluit (KB 8 oktober 1981):

  • De verschillende bijlagen die DVZ kan afleveren zijn allemaal vereenvoudigd en aangepast. Bij meervoudige asielaanvragen wordt geen bijlage 26 meer afgeleverd maar een 26quinquies. Indien een meervoudige asielaanvraag aan de grens gebeurt, dan is het een 25quinquies. Voor de eerste asielaanvragen blijven de bijlages (26 en 25) dezelfde.
  • De bijlage 26quinquies en 25quinquies worden door DVZ verlengd om het verblijf te dekken tot het CGVS een beslissing over de inoverwegingname heeft genomen.
  • Indien de meervoudige asielaanvraag in overweging is genomen levert de gemeente op instructie van DVZ een AI af van drie maanden. Dit wordt verlengd tot de beslissing van het CGVS over de grond.
  • Indien de meervoudige asielaanvraag niet in overweging wordt genomen levert de DVZ een 13quinquies af. De bijlage 13quinquies moet ook afgeleverd worden na een negatief ten gronde van het CGVS.
  • De bijlage 35 (in beroep bij de RvV) zal in eerste instantie drie maanden gelden, en nadien van maand tot maand verlengd worden.
  • De bijlage 13sexies (inreisverbod) omvat nu een aparte beslissing voor het opleggen van een inreisverbod die samen met een bijlage 13 of 13septies wordt afgeleverd.
  • De bijlage 13septies is een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering.
  • In een gewone bijlage 13 moet DVZ nu zelf de wettelijke bepaling aanduiden waarop het bevel is gebaseerd.
  • De bevelen geven ruimte om de feiten en redenen in te vullen.

Bron: de gewijzigde asielbijlagen

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen