Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - 6292 - 25-01-2008

Samenvatting

De beslissing om de tijdelijke machtiging tot verblijf in te trekken was genomen omdat het paspoort van verzoekster was verstreken en een andere naam droeg dan de verklaringen die ze had afgelegd, maar tevens op basis van verklaringen afgelegd door Y, die een einde had gemaakt aan zijn samenwoonst met verzoekster. Er is op geen enkele wijze bewezen dat deze administratieve handeling moet beschouwd worden als onregelmatig.