Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 18/1774/A - 16-03-2020