Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 2015/2338/B - 31-10-2016