Rechtbank van eerste aanleg Hasselt - 19/1895/A - 18-12-2019