Rechtbank van eerste aanleg Luik - 15/17/C - 3-03-2015

Samenvatting

Volgens de rechtbank stelt het Hof van Justitie in de zaak Abdida dat het Europees recht zich verzet tegen een nationale regeling die geen schorsend effect toekent aan een beroep tegen een uitwijzingsbeslissing afgeleverd aan een ernstig zieke derdelands onderdaan wanneer er een ernstig risico is op een ernstige en onomkeerbare verslechtering van zijn gezondheidstoestand bij uitwijzing.
 
Volgens de rechtbank moet het beroep dat erop gericht is om te verifiëren of de ziekte van de derdelander ernstig is en of hij daadwerkelijk het risico loopt om zijn gezondheidstoestand onomkeerbaar te zien verslechteren, automatisch schorsende werking hebben. Daarom heeft de man tijdens zijn procedure voor de RvV recht op een voorlopig verblijfsrecht. De rechtbank veroordeelt de Belgische Staat tot het afleveren van een bijlage 35.