Rechtbank van eerste aanleg Luik - 20/770/B - 5-02-2021