Rechtbank van eerste aanleg Luik - 14/791/B - 23-02-2015