Rechtbank van eerste aanleg Luik - 18/522/B - 25-05-2018