Arbeidshof Brussel - C/680/2016 - 20-06-2016

Samenvatting
In eerste aanleg worden de werkgevers veroordeeld tot een geldboete en een gevangenisstraf. De illegale arbeid van de verschillende werknemers wordt bewezen geacht. Wat betreft het arbeidsongeval wordt geoordeeld dat er niet genoeg beschermingsmaatregelen genomen werden, onvrijwillige doodslag wordt bewezen geacht. De werkgever had geen arbeidsongevallenverzekering en heeft het arbeidsongeval niet aangegeven. Dit vonnis (zie Correctionele rechtbank/Brussel - 26-02-2013) wordt in beroep bevestigd.