Arbeidsrechtbank Namen - 126.576 - 23-12-2005

Samenvatting

Hoewel de bijzondere wet de mogelijkheid voorziet voor het Arbitragehof om tijdelijk de gevolgen te behouden van een bepaling die ze vernietigde wegens strijdigheid met de Grondwet uit overwegingen van rechtszekerheid, voorziet het niet diezelfde bevoegdheid ten aanzien van bepalingen die strijdig zijn met het EVRM. Het EVRM heeft een directe werking binnen de Belgische rechtsorde en rechters moeten een interne bepaling die daarmee in strijd is, buiten beschouwing laten.