Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 24668/03 - 10-08-2006