Raad van State - 223.428 - 7-05-2013

Samenvatting

De Dienst Vreemdelingenzaken moet de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de 9bis-aanvraag, een identiteitsdocument hebben en de buitengewone omstandigheden aantonen, beoordelen op het moment van de beslissing en niet op het moment van de aanvraag.