Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 13/3764/B - 8-01-2015