Rechtbank van eerste aanleg Brugge - 20/52/B - 8-06-2020