Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 24-10-2007

Samenvatting

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie is een vrije adoptie niet meer mogelijk. De wetgever heeft vastgesteld dat er in deze wet geen overgangsbepalingen voorzien zijn voor de kandidaat adoptanten die gekozen hadden voor een vrije adoptie. Bijgevolg stelt de programmawet van 20 juli 2005 dat voor hen een soepelere regeling geldt op voorwaarde dat zij voor 1 december 2005 de federale centrale autoriteit inlichten. In casu heeft de verzoeker de federale centrale autoriteit niet op de hoogte gebracht van de lopende adoptieprocedure (vrije adoptie) in Burundi. Het hoger belang van het kind heeft de wetgever geleid bij de hervorming van de adoptieprocedure en heeft geresulteerd in de oprichting van de federale centrale autoriteit en de strenge adoptieprocedure die de verzoeker in casu niet gerespecteerd heeft. Bijgevolg kan het Burundese adoptievonnis, uitgesproken na de inwerkingtreding van de wet van 24 april 2003, niet erkend worden.