Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 8-02-2006

Samenvatting

Verzoekers, van een verschillende nationaliteit, hebben een nieuwe familiale cel tot stand gebracht, bestaande uit kinderen van een vorig huwelijk en een gemeenschappelijk kind. Het is niet bewezen dat dit nieuw samengesteld gezin, in zijn totaliteit, naar een van de herkomstlanden kan terugkeren om daar een machtiging tot verblijf aan te vragen. Het is immers niet vanzelfsprekend dat alle gezinsleden de toestemming zullen krijgen om zich te begeven naar het herkomstland van de partner.