Rechtbank van eerste aanleg Kortrijk - 17/172/B - 22-02-2018