Rechtbank van eerste aanleg Leuven - 13/1156/B - 17-03-2014