Rechtbank van eerste aanleg Leuven - 60 - 27-03-2007