Rechtbank van eerste aanleg Luik - 13/1617/B - 14-03-2014