Hof van Cassatie - P.17.0447.F - 10-05-2017

Samenvatting

Het beroep tegen een BGV vergezeld van een detentiemaatregel is in principe zonder voorwerp wanneer die administratieve beslissing werd vervangen door een nieuwe beslissing met een andere juridische basis. wanneer wordt opgeworpen dat de eerste detentiemaatregel aangetast is door een onwettigheid die een volgende beslissing onwettig maakt, moet de rechter voor wie dat middel wordt opgeworpen het onderzoeken op basis van artikel 5.4 EVRM.
De KI mocht het beroep niet zonder meer zonder voorwerp verklaren omdat op 23-3-2017 een nieuwe detentiemaatregel werd genomen.