Buitenlandse partnerschappen gelijkgesteld met het huwelijk

Het Wetboek IPR heeft een afzonderlijk hoofdstuk over geregistreerde partnerschappen (relaties van samenleven). Sommige geregistreerde partnerschappen creëren echter een band die evenwaardig is aan de huwelijksband. Zo'n partnerschappen worden gelijkgesteld met het huwelijk. In dat geval zijn niet de bepalingen over geregistreerde partnerschappen van toepassing, maar de bepalingen over het huwelijk.

De Omzendbrief van 29 mei 2007 verduidelijkt de 2 criteria die bepalen welke geregistreerde partnerschappen gelijkgesteld worden met een huwelijk:

  • Ten eerste moeten het ontstaan, de gevolgen en de ontbinding van het partnerschap worden geregeld op een manier die identiek is aan die van het huwelijk, behalve de gevolgen op het vlak van afstamming en adoptie. Volgens de Circulaire moesten de partnerschappen uit Denemarken, Duitsland ("lebenspartnerschaft"), Finland, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk ("civil partnership") en Zweden gelijkgesteld worden met het huwelijk.
  • Ten tweede moet het voor de partners onmogelijk zijn om in het land waar de relatie werd afgesloten een huwelijk te sluiten. Daardoor worden bijvoorbeeld de in Nederland geregistreerd partnerschappen uitgesloten van gelijkstelling met het huwelijk. In Nederland kunnen zowel mensen van hetzelfde als een verschillend geslacht kiezen voor het huwelijk. Door voor het geregistreerd partnerschap te kiezen sluiten zij dus zelf expliciet de gelijkstelling met het huwelijk uit. In de landen waarvan het partnerschap wel gelijkgesteld wordt met het huwelijk, kunnen enkel partners van hetzelfde geslacht zulk partnerschap afsluiten. Zij hebben niet de keuze tussen het geregistreerde partnerschap en het huwelijk. 
    • Na de inwerkingtreding van de Omzendbrief van 29 mei 2007 werd het voor partners van gelijk geslacht ook mogelijk om een huwelijk af te sluiten in Denemarken, Ijsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, en Zweden. 

Door de combinatie van de 2 door de omzendbrief gestelde criteria kunnen enkel partnerschappen afgesloten voor 1 oktober 2017 in Duitsland en partnerschappen afgesloten tot en met 1 maart 2017 in Finland, gelijkgesteld worden met het huwelijk.