DABS

In de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS) worden al de gemeentelijke registers en de registers van de Belgische consulaire posten geïntegreerd. De DABS werd opgericht in het kader van de modernisering van de burgerlijke stand. Ze is gekoppeld aan het rijksregister zodat er een automatische uitwisseling is van gegevens tussen deze registers.