Gewone verblijfplaats

Je gewone verblijfplaats is de plaats waar jij je als natuurlijke persoon hoofdzakelijk hebt gevestigd (artikel 4 Wetboek IPR ). Het is een feitelijk gegeven.

Je hoeft niet te zijn ingeschreven in het Rijksregister of verblijfsrecht te hebben om een gewone verblijfplaats in België te hebben.Je verblijf in België hoeft niet legaal te zijn opdat je gewone verblijfplaats voor het internationaal privaatrecht geldig is.

Om de gewone verblijfplaats te bepalen wordt rekening gehouden met persoonlijke of professionele omstandigheden die duurzame banden met die plaats aantonen, of wijzen op de wil om die banden te scheppen. Het concept is dus soepeler dan het begrip woonplaats.

Een gewone verblijfplaats kan je bewijzen met alle mogelijke bewijsmiddelen.

Meer info?

Artikel 4 Wetboek IPR