Gezinshereniger

De refertepersoon in België die het recht op gezinshereniging opent. Dit kan een Belg, Unieburger of derdelands onderdaan zijn.