Opmaak Belgische akte op basis van een buitenlandse akte

Iedere Belg kan verzoeken dat, op basis van een buitenlandse akte die op hem betrekking heeft, een Belgische akte van de burgerlijke stand wordt opgemaakt (art. 68 BW).

Bovendien maakt de ambtenaar ook een Belgische akte op van elke buitenlandse akte of rechterlijke beslissing die hem wordt voorgelegd in het kader van de opmaak of wijziging van een andere akte van de burgerlijke stand (art. 68 §2 BW).

Meer info?

Artikel 68 Burgerlijk wetboek