Aanpassing gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen vanaf 1 april 2022

Op 1 april 2022 trad CAO nr. 43/16 van 9 maart 2022 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld maandinkomen in werking. Hierdoor stijgt het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen (GMMI) vanaf 1 april 2022 naar 1806,16 euro bruto. Daarnaast wordt er niet langer een onderscheid gemaakt naargelang de leeftijd of anciënniteit van werknemers. Het nieuwe bedrag geldt voortaan als minimuminkomen voor alle werknemers ouder dan 18 jaar.

Voor categorieën arbeidsmigranten waarvoor geen specifieke loonvoorwaarde voorzien is, geldt het GMMI als algemene voorwaarde om een gecombineerde vergunning of arbeidskaart te verkrijgen. Dit is een ondergrens: als er in een bepaalde sector andere barema’s gelden, zijn deze van toepassing.