Aanpassing minimumloon gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor hooggeschoolden, leidinggevenden, Europese Blauwe kaart, beroepssporters en schouwspelartiesten

Bepaalde categorieën van arbeidsmigranten zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, wanneer hun bruto jaarloon een bepaald minimumbedrag overschrijdt. Vanaf 1-1-2023 veranderen de minimumbedragen. Deze worden jaarlijks aangepast. De bedragen en berekeningswijze verschilt per gewest.

 • In het Vlaams gewest wordt dit berekend aan de hand van het gemiddeld bruto maandinkomen, met uitzondering voor de lonen voor beroepssporters en schouwspelartiesten die jaarlijks op 1 januari geïndexeerd worden. Het gemiddeld bruto maandinkomen in België werd recent door Statbel berekend op 3.832 euro. Dit bedrag geldt dus als basis voor de berekening van de loonnormen in het Vlaams Gewest.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk gewest wordt dit berekend en geïndexeerd aan de hand van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Deze indexering werd nog niet in het Belgisch staatsblad gepubliceerd, maar de nieuwe bedragen zijn wel al beschikbaar op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bedragen voor 2023 zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de indexering beduidend hoger dan die van 2022.

Vanaf 1 januari 2023 gelden nieuwe bedragen. Belangrijk is dat deze nieuwe lonen gelden voor elke aanvraag voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart waarbij de tewerkstelling start op of na 1 januari 2023, voor:

 • Hooggeschoolden:
  • Vlaams gewest: in 2023 geldt een minimum bruto jaarloon van 45.984 euro, dat is 100% van het gemiddeld bruto jaarloon in België. In 2022 bedroeg dit nog 45.096 euro. Hooggeschoolden onder de 30 jaar en verpleegkundigen moeten slechts 80% van dit bedrag verdienen, dat is 36.787,20 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2023 geldt een minimum bruto jaarloon van 47.174 euro. In 2022 bedroeg dit nog 44.097 euro.
 • Leidinggevenden:
  • Vlaams gewest: in 2023 geldt een minimum bruto jaarloon van 73.574 euro, dat is 160% van het gemiddeld bruto jaarloon in België. In 2022 bedroeg dit nog 72.154 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2023 geldt een minimum bruto jaarloon van 78.704 euro. In 2022 bedroeg dit nog 73.570 euro.
 • Europese Blauwe Kaart:
  • Vlaams gewest: in 2023 geldt een minimum bruto jaarloon van 55.181 euro voor het bekomen van een Europese Blauwe Kaart. In 2022 bedroeg dit nog 54.115 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2023 geldt een minimum bruto jaarloon van 60.998 euro voor het bekomen van een Europese Blauwe Kaart. In 2022 bedroeg dit nog 57.019 euro.
 • Beroepssporters:
  • Vlaams gewest: in 2023 geldt een minimum bruto jaarloon van 92.225 euro. In 2022 bedroeg dit bedrag nog 86.209 euro. Trainers zonder arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaar moeten slechts 50% van dit bedrag verdienen, dat is 46.112,50 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: beroepssporters moeten momenteel een minimum bruto jaarloon van 88.320 euro verdienen. Dit bedrag geldt voor de periode van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023 en wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli.
 • Schouwspelartiesten:
  • Vlaams gewest: in 2023 geldt een minimum bruto jaarloon van 38.629 euro. In 2022 bedroeg dit nog 36.109 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2023 geldt een minimum bruto jaarloon van 39.353 euro. In 2022 bedroeg dit nog 36.786 euro.