Aanvraag gecombineerde vergunning, arbeidskaart of beroepskaart nu al mogelijk voor Britten

Op 31 december 2020 eindigt de overgangsfase van de Brexit. Vanaf 1 januari 2021 zullen Britten die een verblijfsaanvraag indienen niet langer als Unieburger beschouwd worden. Britten die na 2020 als arbeidsmigrant in België willen komen werken zullen bijgevolg, afhankelijk van het geval, over een gecombineerde vergunning, arbeidskaart of beroepskaart moeten beschikken om te werken. Omdat de behandeling hiervan een zekere tijd in beslag neemt, kunnen deze aanvragen nu al worden ingediend:

  • Werkgevers die een Brit willen tewerkstellen na 31 december 2020 kunnen sinds 1 november 2020 een aanvraag voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart indienen bij het bevoegde gewest.
  • Britten die na 31 december 2020 als zelfstandige naar België willen komen, kunnen sinds 1 oktober 2020 een beroepskaart aanvragen.

Bovenstaande regeling is interessant voor Britten die pas na 31 december 2020 naar België wensen te verhuizen en nu reeds de procedure willen opstarten.

Het weerhoudt Britten er echter niet van om zich nog voor 31 december 2020 in België in te schrijven als Unieburger-werkzoekende:

  • Britten die nog voor het einde van 2020 een verblijfsaanvraag in België indienen, worden op basis van het Terugtrekkingsakkoord van 17 oktober 2019 immers behandeld volgens de regels voor Unieburgers: dus zonder gecombineerde vergunning, arbeidskaart of beroepskaart. De rechten die op basis van dit Terugtrekkingsakkoord worden verworven, blijven levenslang behouden.