Attest van immatriculatie bij aanvraag tweede verblijf langdurig ingezetene

Het Verblijfsbesluit is gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 13 februari 2015. De volgende wijzigingen traden in werking op 8 maart 2015:

Langdurig ingezeten derdelanders in een ander EU-land dan België die een tweede verblijf in België aanvragen, krijgen voortaan een attest van immatriculatie, in afwachting van de beslissing over hun aanvraag. Na de aanvraag geeft de gemeente een attest van immatriculatie voor 4 maanden. Dienst Vreemdelingenzaken moet binnen die termijn beslissen over de aanvraag. DVZ kan die termijn én het attest van immatriculatie eenmalig verlengen met 3 maanden.

De documenten waarmee een aanvraag geweigerd wordt, zijn ook gewijzigd:

  • Als de gemeente de aanvraag niet in overweging neemt, geeft zij een bijlage 45 (sinds 24-4-2015; tussen 8-3 en 24-4-2015 had deze bijlage nummer 43; voor 8-3-2015 werd een bijlage 40 afgegeven).
  • Als de Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag weigert, geeft de gemeente een bijlage 44 (sinds 24-4-2015; tussen 8-3 en 24-4-2015 had deze bijlage nummer 42; voor 8-3-2015 werd een bijlage 13 afgegeven).
  • Bijlagen 44 en 45 waren eerst genummerd als bijlagen 42 en 43, maar die bijlagen bestonden al voor beslissingen over de retributie of bijdrage in administratieve kosten van een verblijfsaanvraag. Het KB van 20 april 2015 wijzigde de nummering, en trad in werking bij publicatie in het staatsblad op 24-4-2015.